Archive by Author

Tips för texter på webben

Vi har i kursen tittat mycket på designprocessen, användbarhetstestning och det praktiska hantverket när det gäller att skapa webbsidor. Detta är endast några av alla pusselbitar vi har tillgång till vid skapandet av en webbplats. En av de viktigaste delarna är förstås innehållet och presentationen av detta kräver också en hel del arbete. Jakob Nielsen [...]

JavaScript på webbsidan

JavaScript som är ett klientbaserat scriptspråk, kan användas, och används, till en mängd olika saker på webben. Vanliga exempel är: dynamiska menyer validering av inmatad data i ett formulär pop-up-fönster rollover/mouseover-bilder undersökning av vilken webbläsare besökaren använder datum då sidan senast uppdaterades Meningen med att vi tittar på JavaScript är inte att du ska bli [...]

Övning: CSS-boxar

I den här övningen ska du prova på att jobba lite med så kallade CSS-boxar. Det innebär att du använder div-element i din XHTML-fil och sedan placerar elementen med hjälp av en stilmall. lab-cssbox

Att komponera en webbsida

Ett dilemma du ställs inför när du gör en layout är att du oftast inte vet exakt vad användaren har för webbläsare, skärmstorlek eller inställningar på datorn. Användaren kan ju välja att visa webbläsarfönstret i hela skärmen eller minska storleken och ha två fönster öppna samtidigt. Allt det här påverkar hur din webbsida visas. I [...]

Skapa layouten med CSS

Du har redan tittat på hur man kan använda CSS för att styra utseendet på bland annat text och bild på en webbsida. Detta är inte det enda du kan använda dina stilmallar till. CSS passar också utmärkt för att bestämma var på sidan olika element ska placeras. Något man tidigare, i stor utsträckning, använde [...]

Webben – inte detsamma som en trycksak

Hur vi idag strukturerar information härstammar till stor del från de traditioner som gäller för tryckt media, såsom böcker och tidskrifter. Alla de delar som normalt ingår i en bok idag, det vill säga försättsblad, kapitelindelning och innehållsförteckning, har utvecklats sedan de första tryckta böckerna kom på 1400-talet. Läsarna av de allra första böckerna ställdes [...]

Övning: stilmall för utskrifter

I den här övningen ska du prova på att skapa en speciell stilmall för utskrift av en webbsida. Här arbetar vi med olika medietyper och koncentrerar oss på ”print”. lab-utskrift

Början till en checklista…

När vi bedömt inlämningsuppgifter inom webbdesign har vi märkt att det ofta är samma typ av fel som förekommer. För att undvika att dessa upprepas kommer här en början till en checklista inför inlämning av uppgifter. Titta igenom och säkerställ att du gjort rätt! Webbsidans struktur är felaktig. Alla webbsidor byggs upp med endast en [...]

Övning: skapa formulär med XHTML

I nedanstående pdf-fil finns några olika exempel på vanliga typer av formulär. Prova på att skapa dem i XHTML och bestäm färg och form med CSS. Här kan du med fördel också arbeta med (X)HTML-elementen fieldset, label och legend för mer tillgängliga formulär. lab-formular

Tabeller för tabelldata

Den ursprungliga tanken med table-elementet var att presentera data i tabellform, till exempel forskningsresultat, statistik etc. Innan CSS fanns eller var så väl utbyggt, började dock webbdesigners att i stor grad använda ”osynliga” tabeller för layout av webbsidor och man stöter fortfarande på många sidor som byggts upp på detta sätt. Nu är stödet för CSS [...]