Välkommen till Interaktiva medier I!

Kursinnehållet är uppdelat i tre olika block som är tänkta att knyta an till varandra. Vi kommer under kursens gång att publicera inlägg efter hand i olika kategorier. I kalendern i högerkanten hittar du kursplanering och läsanvisningar som är ett förslag på hur du kan läsa litteraturen. Använd kurslitteraturen som introduktion till varje del och [...]