Archive for april, 2011

Övning: Att testa universell användbarhet

Tillgänglighetsanpassning och design för universell användbarhet leder till användarvänliga webbsidor för alla. Det är vårt antagande. Hur får vi reda på om det stämmer? Jo, genom att testa… I många utvecklingsverktyg för webbsidor finns det funktioner som kan hjälpa till att få till användbara sidor. Det finns även verktyg för att utvärdera befintliga sidor – [...]

Användbart bloggtips

På bloggen ”Användbart” publiceras varje vecka ett kapitel av boken ”Användbarhetsboken” av Tommy Sundström. Läs bloggen på: http://www.anvandbart.se/ [nytt fönster] Ett användbart bloggtips.

Talande exempel – se möjligheterna till god webbdesign

Film – Ett exempel som visar hur en blind person använder en skärmläsare. http://www.talande-webb.se/ – ”Det som är unikt med ProReader är bland annat att användaren kan få texten som läses markerad medan uppläsningen sker. Antingen ord för ord, mening för mening, eller både och.” (www.talande-webb.se, 2009-05-03) – Titta på denna hemsida och tryck på [...]

Vem är din webbläsare?

Design för skillnader i webbläsare, eller ”browser diversity”, handlar om att se till att webbplatsen fungerar i den eller de webbläsare som du vill att sidan ska kunna visas i. Webbläsarna, såsom Internet Explorer, Safari och Firefox, stödjer olika funktioner och standarder och i värsta fall fungerar inte sidan alls – trots att den fungerar [...]

Övning: stilmall för utskrifter

I den här övningen ska du prova på att skapa en speciell stilmall för utskrift av en webbsida. Här arbetar vi med olika medietyper och koncentrerar oss på ”print”. lab-utskrift

Tillgänglighet skapas genom design

”Web accessibility does not happen by accident. Rahter, accessibility happens by design, when Web pages are specifically designed to be usable by people with assistive technology.” (Lazar, 2006, s. 166). Kärnan i ovanstående citat är att det krävs designarbete för att uppnå tillgänglighet. Det gäller att vara medveten om att det finns användare som behöver [...]

Äldre användare

Definitionen på äldre, eller seniora, användare, är att de är minst 65 år. Det är svårt att ange alltför snäva direktiv om hur en webbsida ska designas för äldre, inte minst eftersom förkunskaper och erfarenheter varierar från person till person. Lazar (2006) lyfter upp några möjliga skillnader – exempelvis att de kan ha svårt att [...]

Tillgänglig tillgänglighet – användbarhet för alla

Ett viktigt område i dagens samhälle är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att alla medborgare ska ha tillgång till publika platser, resa och kunna komma i kontakt med myndigheter på lika villkor. En viktig del av dagens webbutveckling är tillgänglighetsanpassning, eller universell användbarhet (universal usability, se Lazar, 2006 s. 159). Det handlar dels om att göra [...]

Början till en checklista…

När vi bedömt inlämningsuppgifter inom webbdesign har vi märkt att det ofta är samma typ av fel som förekommer. För att undvika att dessa upprepas kommer här en början till en checklista inför inlämning av uppgifter. Titta igenom och säkerställ att du gjort rätt! Webbsidans struktur är felaktig. Alla webbsidor byggs upp med endast en [...]

World usability day

Inför World Usability Day 2006 sände TV-programmet Plus i SVT ett inslag om användbar- och användarvänlighet. Inslaget tar upp användbarhetstankar och -problem som konsumenter kan stöta på i olika användningssammanhang. Medverkar gör bland annat Niklas Andersson som är forskare och industridesigner på Designhögskolan vid Umeå Universitet och Erik Borälv som är verksam som forskare vid [...]