Archive for maj, 2011

Tips för texter på webben

Vi har i kursen tittat mycket på designprocessen, användbarhetstestning och det praktiska hantverket när det gäller att skapa webbsidor. Detta är endast några av alla pusselbitar vi har tillgång till vid skapandet av en webbplats. En av de viktigaste delarna är förstås innehållet och presentationen av detta kräver också en hel del arbete. Jakob Nielsen [...]

Sammanfattning – användarcentrerad design

Den användarcentrerade utvecklingsprocessen som Lazar diskuterar består av sju steg: 1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp 2. Samla in och analysera krav (kravanalys) 3. Skapa och modifiera den konceptuella designen 4. Skapa och modifiera den fysiska designen 5. Testa användbarhet 6. Implementera och marknadsför webbplats 7. Utvärdera och förbättra webbplatsen Det är viktigt att tydligt [...]

Steg 2 – Kravanalys, deltagande design

Lazar (2006, s. 92) skriver att deltagande design är det bästa sättet att förstå användare och deras uppgifter. Samtidigt kan det ta för mycket tid i ett webbutvecklingsprojekt. Detta beror på hur det riggas. En fokusgrupp kan mycket väl arrangeras som en workshop där deltagarna får ge förslag och ändra på webbplatsens utseende eller föreslå [...]

Steg 2 – kravanalys, intervjuer (forts.)

Att intervjua framtida användare är ofta ett bra sätt att få fram information om användningssituationen. Intervjuer kan utföras på många olika sätt – genom öppna eller slutna frågor; med bandspelare och utan; ha en struktur som är samma under alla intervjuer, eller en mer flexibel situationsbunden struktur. Alla intervjuer är strukturerade – men på olika [...]

Steg 2 (forts.) Fokusgrupp

Bjud in användare till träffar där de får diskutera det som du vill att de ska diskutera. Låt en moderator leda diskussionen. Fokusgrupper kan handla om olika saker beroende på om det är i början eller slutet av processen de äger rum. Exempelvis kan användare få chans att kommentera en webbsidas layout, funktioner eller navigering. [...]

Steg 2 – Kravanalys, metoder (forts.)

Här följer några metoder som du kan använda för att göra en kravanalys. Uppgifts- och innehållsanalys (task analysis) handlar om att ta reda på vad användarna vill använda webbplatsen till och vad den ska ha för innehåll. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att tillhanda innehållet till webbsidan. Är det uppdragsgivaren [...]

JavaScript på webbsidan

JavaScript som är ett klientbaserat scriptspråk, kan användas, och används, till en mängd olika saker på webben. Vanliga exempel är: dynamiska menyer validering av inmatad data i ett formulär pop-up-fönster rollover/mouseover-bilder undersökning av vilken webbläsare besökaren använder datum då sidan senast uppdaterades Meningen med att vi tittar på JavaScript är inte att du ska bli [...]

Steg 2 – Kravanalys

Steg 2. Samla in och analysera krav (kravanalys) – Vilka krav ställs på webbplatsen. Vem kommer att använda den? Vilka webbläsare använder de? Vilken uppkopplingshastighet har de? Vad vill de använda webbsidan till? Ett Hunt statement är en kortfattat beskrivning av vad det är du är ute efter när du gör din analys. På svenska [...]

Steg 1 – Syfte och målgrupp

Steg 1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp – Det är viktigt att vara tydlig med webbplatsens syfte och vem den riktar sig till, målgruppen. Har användarna något som förenar dem? Vilken ålder? Något gemensamt intresse? Att definiera målgruppen i steg ett gör att du får en bild av vilka användare du ska ta reda på mer [...]

Iteration vs vattenfallsmodellen

Iteration handlar om att kunna gå fram och tillbaka mellan olika faser i designprocesen. För att förklara iteration, låt mig ta Vattenfallsmodellen som ett exempel på en motsats. Vattenfallsmodellen är en traditionell modell för hur ett programvaruprojekt kan organiseras. Metaforen vattenfall används för att beskriva att utvecklingen flyter på, rör sig framåt, med liten eller ingen [...]