Webben – inte detsamma som en trycksak

Hur vi idag strukturerar information härstammar till stor del från de traditioner som gäller för tryckt media, såsom böcker och tidskrifter. Alla de delar som normalt ingår i en bok idag, det vill säga försättsblad, kapitelindelning och innehållsförteckning, har utvecklats sedan de första tryckta böckerna kom på 1400-talet. Läsarna av de allra första böckerna ställdes inför samma problem som besökare av en webbsida gör idag. Det dröjde många (hundratals) år innan till exempel innehållsförteckningar och sidnumreringar blev standard och förväntades i en bok. Idag genomgår webben samma utveckling, fast i betydligt snabbare tempo, och vi ser mer och mer att vissa funktioner blir standard på en webbsida.

Fundera på var följande delar brukar förekomma – finns det någon ”standard” för placeringen?

  • Logotyp
  • Meny

Webbsidor skiljer sig från tryckt media på så sätt att besökaren kanske inte börjar på första sidan (hemsidan) utan hoppar direkt in på någon av undersidorna, till exempel via en sökmotor. När man designar en webbsida är det därför viktigt att tänka på att alltid förse besökaren med en ”utväg” eller chans att komma vidare. Tänk också på att det på varje sida bör finnas:

  • En titel (denna blir bokmärkestitel då man väljer att spara sidan som en favorit/bokmärke).
  • Avsändarens identitet (författare eller företag).
  • Datum då sidan skapades/reviderades.
  • Minst en länk för att komma vidare, gärna till webbplatsens ingångssida (hem).

Genom att ha med de här bitarna har man kommit en bra bit när det gäller att skapa en webbsida med hög användbarhet!

En av de ursprungliga tankarna med webben var att alla skulle få tillgång till information oavsett tekniska kunskaper eller fysiska förutsättningar. Allteftersom det blev möjligt att skapa snygga visuella effekter, lägga till bilder och variera färger minskade tillgängligheten för många grupper. Nu håller färdriktningen på att ändras och vi rör oss mot den ursprungliga tanken med tillgänglighet för alla. Detta beror till stor del på mer utvecklade HTML-versioner som tillåter designern att koda ”rent” utan en massa nödlösningar och ”hacks”.

Vi jobbar i kursen med XHTML men en ny standard som bygger på tidigare (X)HTML-standarder är under utveckling – HTML 5. Här kommer bland annat nya sätt att infoga multimedia utan att behöva använda plugins som exempelvis Flash. I dagsläget är stödet för nya taggar och funktioner inte fullt fungerande i de olika webbläsarna men utvecklingen brukar röra sig relativt snabbt framåt.

Leave a Reply