Användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna

Kommande blogginlägg i kategorin universell användbarhet handlar om användar-centrerad webbutveckling. Användarcentrering handlar om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna. Vi kommer i några kommande blogginlägg att ta upp frågor som berör processen, upplägget på studien och olika sätt att arbeta med att blanda in användare i designprocessen.

Att designa användbara webbplatser handlar inte bara om att göra estetiskt eller tekniskt tilltalande lösningar. Det handlar om att göra det möjligt för människor att lyckas göra det som de vill använda webbplatsen till. Hur gör vi då det? I tidigare blogginlägg i kategorin Universell användbarhet har vi pratat om användbarhetstestning. Att testa användbarhet är bara en del av designprocessen – det går att arbeta användarcentrerat även i andra delar. Redan när vi bestämmer oss för att göra en webbsida funderar vi troligen över vem som ska använda den och till vad. Hur kan vi få med användare, eller brukare, i designprocessen?

Det finns många olika sätt att organisera webbutvecklingsprojekt. I den här kursen kommer du att jobba med ett iterativt arbetssätt – det vill säga genom att hoppa fram och tillbaka mellan analys, kravspecificering, webbdesign och utvärdering.

Det handlar om användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna.

Leave a Reply