Steg 1 – Syfte och målgrupp

Iteration enligt Lazar Steg 1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp – Det är viktigt att vara tydlig med webbplatsens syfte och vem den riktar sig till, målgruppen. Har användarna något som förenar dem? Vilken ålder? Något gemensamt intresse? Att definiera målgruppen i steg ett gör att du får en bild av vilka användare du ska ta reda på mer om och kanske kontakta för att göra en kravanalys (Lazar, 2006, s. 18).

Ett mission statement, på svenska uppdragsformulering (Lazar, 2006, s. 32), är en nerskriven avsiktsförklaring av vad syftet är med webbplatsen, vad du som designer vill åstadkomma med den. Tanken är att den ska vara kortfattad. Exempelvis skulle vi kunna skriva “Vi tänker ta fram en webbplats som ska göra det möjligt för företag, statliga myndigheter och ideella föreningar att lära sig mer om vad vår högskola kan erbjuda dem”. Eller, “Vi ska designa en webbplats som ökar folks medvetenhet om vilka möjligheter de har för att påverka sin energiåtgång”. Om de formuleras på ett tydligt sätt kan de användas för att utvärdera webbplatsen och se om de mål som satts upp har uppfyllts.

Att definiera webbplatsens målgrupp kan hjälpa dig som designer att veta vilka du ska försöka prata med, skicka ut enkäter till eller bjuda in som deltagare i workshops. Det kan även hjälpa dig att beskriva de behov som webbplatsen adresserar. Bakgrundsinformationen kan också användas för att utforma enkäten.


Leave a Reply