Steg 2 – Kravanalys

Iteration enligt LazarSteg 2. Samla in och analysera krav (kravanalys) – Vilka krav ställs på webbplatsen. Vem kommer att använda den? Vilka webbläsare använder de? Vilken uppkopplingshastighet har de? Vad vill de använda webbsidan till?

Ett Hunt statement är en kortfattat beskrivning av vad det är du är ute efter när du gör din analys. På svenska skulle man kunna översätta det till jaktmål, jaktformulering eller helt enkelt vad du är på jakt efter. Det kan vara formulerat som att “Jag kommer utforska hur folk gör när de köper böcker, för att kunna designa en ny bokhandel på nätet”, eller “Vi ska ta reda på vad folk gör på en musikfestival så att vi kan ta fram en ny upplevelsebaserad musiktjänst”. Ju mer specifikt ett hunt statement är desto bättre. I likhet med uppdragsbeskrivningen är tanken att formuleringen ska kunna användas både inom ett team för att få en gemensam bild av syftet och för att kommunicera med kunder och användare.

Ta reda på ålder, kön, utbildning, jobb, språk och civilstånd för målgruppen. Detta kan exempelvis göras genom att använda en enkät. Om du har en uppdragsgivare kanske de har möjlighet att tillhandahålla information om målgruppen.  Att ta reda på mer om domänen är viktigt när man utvecklar webbplatser. Det kan handla om att lära sig mer om den verksamhet som ska beskrivas, vilka olika roller folk har och vilken kunskap de har. En webbplats kanske måste utformas på olika sätt beroende på om den ska användas internt som ett intranät eller externt. På intranätet hittar personalen information om rutiner, tjänstgöringslistor, beslut och kan ladda ner blanketter. På den externa hemsidan presenteras företaget, dess visioner, historik och kontaktinformation ges. Syftet kan variera med olika delar av webbplatsen. En sida för den nya konsumenten som är nyfiken på företagets produkter behöver annan information än de som redan köpt och kanske måste lösa ett problem. Det gäller att anpassa både innehållet och presentation efter användaren (Lazar, 2006 s. 55).

Exempelvis kan du utnyttja kunskap om användarnas datorvanor när du designar webbplatsen. Vet du att de jobbar mycket med excel eller ordbehandlingsprogram kanske det är den utformningen som du ska efterlikna (Lazar, 2006, s. 59). Har du någon gång använt ett gratis webbaserat bloggverktyg eller skrivit något i Its learning ser du att textformateringen efterliknat den som finns i de flesta vanliga ordbehandlingsprogram såsom MS Word.

För att få reda på mer om användarnas datoranvändning kan du ställa följande frågor:

  • Hur många timmar per vecka använder användarna datorer?
  • Hur många års erfarenhet har användarna av datoranvändning?
  • Vilka mjukvaror använder de regelbundet?
  • Vilka webbsidor besöker de?
  • Hur många timmar varje vecka surfar de på nätet?
  • Vilka plug-in – insticksprogram – använder de regelbundet? (Lazar, 2006, s. 61)

Du kan även ställa frågr om webbläsare, programversioner, operativssystem, skärmupplösning och uppkopplinghastighet (Lazar, 2006, s. 63). Olika webbläsare och vad de klarar av, insticksprogram och skärmupplösningar kan påverka användningsupplevelsen negativt. I värsta fall fungerar kanske inte sidan alls i den webbläsaren som användaren använder till vardags.

Leave a Reply