Steg 2 – Kravanalys, metoder (forts.)

Här följer några metoder som du kan använda för att göra en kravanalys.

Ta reda på vad användarna vill använda webbplatsen till, ta reda på vad de önskar för innehåll

Uppgifts- och innehållsanalys (task analysis) handlar om att ta reda på vad användarna vill använda webbplatsen till och vad den ska ha för innehåll. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att tillhanda innehållet till webbsidan. Är det uppdragsgivaren eller webbdesignern?

Kan utformas på många olika sätt, blanda frågor, testa enkäten innan du ger ut den

Enkäter kan utformas på många olika sätt. Det går att blanda olika typer av frågor. Vi brukar skilja på öppna och slutna frågor. Öppna frågor är sådana där svaret skrivs med egna ord. Slutna frågor kan besvaras med ja eller nej, eller kanske genom andra förutbestämda svarsalternativ. Det går även att använda sig av rankningsfrågor – där den som svarar ombeds sätta en siffra och rangordna olika alternativ, eller betygssätta något. Ett fjärde alternativ är att formulera frågor där folk får möjligheten att hålla med eller ta avstånd.

Leave a Reply