Steg 2 – Kravanalys, deltagande design

Ett sätt att få med användare i designprocessenLazar (2006, s. 92) skriver att deltagande design är det bästa sättet att förstå användare och deras uppgifter. Samtidigt kan det ta för mycket tid i ett webbutvecklingsprojekt. Detta beror på hur det riggas. En fokusgrupp kan mycket väl arrangeras som en workshop där deltagarna får ge förslag och ändra på webbplatsens utseende eller föreslå andra funktioner.

Exempel på metoder som ofta diskuteras i PD-sammanhang är:

  • Future workshop, framtidsverkstad – ett upplägg som gör det möjligt att först kritisera dagens situation för att sedan komma med önskemål om framtiden.
  • Observationsstudier – video-etnografi – Gå ut och observa hur folk faktiskt använder teknik. Filma. Använd materialet som utgångspunkt för diskussioner med användare.
  • Sessioner där användare får se skisser och modeller av webbsidor och kommentera, samt förändra.

Leave a Reply