Sammanfattning – användarcentrerad design

Den användarcentrerade utvecklingsprocessen som Lazar diskuterar består av sju steg:

1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp
2. Samla in och analysera krav (kravanalys)
3. Skapa och modifiera den konceptuella designen
4. Skapa och modifiera den fysiska designen
5. Testa användbarhet
6. Implementera och marknadsför webbplats
7. Utvärdera och förbättra webbplatsen

Det är viktigt att tydligt formulera webbplatsens syfte och dess målgrupp. Genom att göra detta väljer du även ut vilka grupper du vill intervjua, bjuda in till fokusgrupper eller observera.

Centralt i denna modell är att arbeta iterativt, det vill säga att gå fram och tillbaka – eller fortsätta i en loop. Hela processen kan sägas vara iterativ, men särskilt gäller det steg 3, 4 och 5. Testningen ska informera designarbetet. Designarbetet och eventuella ändringar av den fysiska designen kan också påverka hur testerna läggs upp.

Det finns många metoder och angreppssätt att använda för att göra kravanalys och i tidigare  inlägg inom kategorin universell användbarhet har vi introducerat några av dem:

  • Uppgifts- och innehållsanalys (task analysis)
  • Enkäter och webbenkäter
  • Fokusgrupper
  • Intervjuer
  • Deltagande design med workshops och observationsstudier

Leave a Reply