Tips för texter på webben

Vi har i kursen tittat mycket på designprocessen, användbarhetstestning och det praktiska hantverket när det gäller att skapa webbsidor. Detta är endast några av alla pusselbitar vi har tillgång till vid skapandet av en webbplats. En av de viktigaste delarna är förstås innehållet och presentationen av detta kräver också en hel del arbete.

Jakob Nielsen har arbetat mycket med användbarhet och studier där man följt användares ögonrörelser när de besöker webbsidor. De här studierna har visat att vi läser lite annorlunda när vi besöker en webbsida – istället för att läsa webbsidorna ord för ord så ”skannar” vi sidan och plockar ut enstaka ord och meningar. På en genomsnittlig sida läser vi som mest 28% av orden vid ett besök…

Det här ställer extra krav på oss som webbskribenter om vi vill nå ut med vårt budskap:

 • Skriv korta och koncisa texter – komprimera, klipp bort, skriv om och fånga kärnan i din text.

Att skriva på ett journalistiskt sätt passar bra för webben:

 • Tänk upp och ner-vänd pyramid där det viktigaste i din text kommer först. Det här gäller både hela texten och alla stycken.
 • Dela in din text i stycken ”En tanke – ett stycke” är en bra riktlinje
 • Skriv en bra huvudrubrik och ingress – fånga besökarens intresse och låt henne/honom snabbt avgöra om innehållet är intressant.
 • Använd mellanrubriker som gör att besökaren snabbt kan få en bild av vad hela din text handlar om.
 • Skriv enkelt och undvik krångliga ord – ratificera går kanske utmärkt att ersätta med bekräfta.
 • Korta meningar.
 • Undvik förkortningar och skriv ut alla ord:
  till exempel, och så vidare, bland annat…
 • Uppmana besökaren! Det fångar intresset. Istället för att skriva ”Om du gillar dikter så kan du hämta hem den senaste versionen av min diktsamling här”, skriv ”Hämta min senaste diktsamling”.
 • Slösa inte med besökarens tid utan var kortfattad och säg vad du vill med en gång. Använd aktiv form framför passiv:Aktiv: ”Ladda upp ett foto av dig själv på kontaktsidan”
  Passiv: ”Ett foto av dig själv kan laddas upp på kontaktsidan”

Man kan upprätta förtroende och få sagt det man vill utan omskrivningar. Det du behöver göra är att tänka igenom dina texter några extra gånger!

Läs mer om att skriva för webben:

http://www.useit.com/papers/webwriting/

 

 

Leave a Reply