Studiehandledning

Inledning – Varmt välkomna!

Internet har på många sätt revolutionerat människors vardag – både i arbets- och privatlivet. Utvecklingen har gått från de första stapplande uppkopplingarna via modem, koppartrådar och fiberkablar till dagens nät för mobilt bredband. Idag kan vi göra bankärenden, deklarera, planera och köpa resor, googla information, hitta gamla vänner från förr på olika nätverks- och community-tjänster via nätet. Kort sagt – med dagens interaktiva medier har vi möjlighet att göra saker som vi knappt drömde om för 15 år sedan. Kursen/delmomentet handlar om interaktiva medier – om att lära sig skapa webbplatser som är väldesignade. Den handlar om hantverket som krävs för att tillverka bra interaktiva webbplatser. Ett hantverk som dels består av de tekniska aspekterna, dels om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna.

Hur kan vi skapa en användarvänlig och användbar webbplats för de framtida användarna? Hur kan vi bedöma att vi har lyckats? Detta är några frågor som vi vill att du funderar på under kursen.

I denna studiehandledning finner du information om kurslitteratur för momentet samt dess upplägg. Vi som är lärare, eller som vi helst ser oss – era handledare, heter Jenny Folkesson, Lennart Larsson och Mårten Petterson. Jenny är kursansvarig för Webbdesign och grafisk design 1 där kursen ingår som ett delmoment. Mårten är kursansvarig för den fristående kursen. Vi är alla verksamma som adjunkter i informatik vid Högskolan Kristianstad.

Vi ser fram emot 10 veckor av ömsesidigt lärande. Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Jenny, Mårten, Lennart och Rikard


Kurslitteratur

Vi kommer under kursens gång att hänvisa till följande litteratur och har i kalendern även gett förslag på hur du kan läsa litteraturen.

Boken av Duckett är en i mängden av alla introduktionsböcker till det märkspråk som används för att skapa webbsidor; (X)HTML. Författaren visar även hur man med hjälp av stilmallar (CSS) kan formge sina webbsidor. Slutligen finns en del som översiktligt visar hur man kan arbeta med JavaScript för att skapa lite mer dynamik åt annars statiska sidor. Använd litteraturen som uppslagsverk om du har några funderingar och som övningsbok – prova de exempel och övningar som finns och experimentera genom att göra förändringar.

Duckett, Jon. (2010) Beginning HTML, XHTML, CSS and JavaSchript. Indianapolis: Wiley Publishing. (834 s). ISBN 9780470540701

Lazar pratar om ”Web usability” och hur man skapar universellt användbara webbplatser genom att anta ett användarcentrerat arbetssätt. Här finns tips och riktlinjer för att skapa en mer användbar webb där alla ska kunna ta del av innehållet. Skaffa den här boken direkt då den ibland haft lång leveranstid!

Lazar, Jonathan. (2006) Web usability: a user-centered design approach. Boston: Addison Wesley. (394 s). ISBN 0-321-32135-9

Planering och upplägg

Delmomentet/kursen sträcker sig över 10 veckor och går på halvfart. Den består av tre block som delvis överlappar varandra:

 1. Block 1 – Form och funktion på webben. Blocket introducerar internet, www, tar upp XHTML, stilmallar, tabeller, formulär, layout och grafisk form, navigering och bilder på webben. Alla de delar som fungerar som byggstenar vid skapandet av webbplatser och webbsidor.
 2. Block 2 – Universell användbarhet, utvärdering och validering. Du kommer att få en introduktion till utveckling med fokus på användare. Blocket tar även upp frågor som handlar om utvärdering av tillgänglighet, användarvänlig- och användbarhet.
 3. Block 3 – Projektarbete. I projektet vävs de olika blocken ihop, samtidigt som du kommer att få i uppgift att utvärdera webbplatsen med hänsyn till begreppen användarvänlig- och användbarhet.

Kommunikation

Vi kommer under kursens gång att publicera inlägg i den här bloggen och ser gärna att du kommenterar eller ställer frågor om något är oklart eller om det är något du saknar/vill tillägga. Vår förhoppning är att få igång lite diskussioner runt det vi skrivit!

I kursplattformen it’s learning finns ett forum för diskussion där vi uppmanar alla att aktivt delta genom att svara och ställa frågor om både kurs och kursinnehåll. En aktiv diskussion runt det som behandlas i kursen brukar vara både givande och leda till snabbare framsteg. I framtida webbprojekt kommer olika forum att vara en viktig resurs när du behöver lösa ett problem – fast då ute på webben!

Examination

Delmomentet examineras genom två inlämningsuppgifter (IU) och ett projektarbete. Det är många studenter som läser delmomentet och relativt tidskrävande uppgifter ur bedömningssynpunkt. Vi ger feedback på uppgifterna senast 15 arbetsdagar efter deadline, för dem som lämnat in i tid. Om du inte har möjlighet att lämna in i tid rekommenderar vi i första hand att du lämnar in i samband med nästa deadline, enligt nedan.

Inlämning av uppgifter görs i samband med uppgiftsbeskrivningarna i it’s learning och det är även här vi lämnar vår feedback. I it’s learning ser du uppgiftens ”status” genom olika färgmarkeringar.

 • Gul markering betyder att vi öppnat din uppgift och markerat att granskning pågår.
 • Grön markering betyder att uppgiften är granskad och godkänd.
 • Röd markering har lite olika innebörd; att du lämnat in den men att den inte är granskad, att vi granskat uppgiften men att du behöver göra en komplettering, att uppgiften är underkänd.

Aktuella deadlines

 • IU1a: 2011-05-02 (block 1)
 • IU1b: 2011-05-02 (block 2)
 • IU2: 2011-05-16 (block 2)
 • Projektarbete: 2011-06-08 (block 3)
 • Uppsamling/omtenta 1, samtliga uppgifter: 2011-08-14
 • Uppsamling/omtenta 2, samtliga uppgifter: 2011-11-27

Leave a Reply