Webbserver

För att de webbsidor du skapar under kursens gång ska bli tillgängliga på webben så behöver du skicka dem till en webbserver. Innan de publiceras bör du dock testa dem på din egen dator och detta gör du genom att öppna ett par olika webbläsare och i dessa öppna de XHTML-filer du skapat – ofta kan du använda snabbkommandot CTRL+O för att snabbt leta upp aktuell fil.

Som student vid Högskolan Kristianstad har du tillgång till vår server. Med hjälp av denna kan du enkelt komma åt din hemmakatalog via en dator med Internetuppkoppling. Många webbläsare har inbyggd FTP-hantering men vi kan rekommendera installation av ett FTP-program på din dator. Exempel på ett FTP program är FileZilla som finns för PC, Mac och Linux – laddas ner via http://filezilla-project.org.

Inställningar för att nå din hemmakatalog

Adressen till servern: ftp2.hkr.se

Ditt användarnamn och lösenord är detsamma som du använder vid inloggning till it’s learning (det du ursprungligen fått hemskickat).

Egen hemsida

För att du ska få en egen hemsida att fungera måste ett par kriterier uppfyllas:

  • Skapa en underkatalog i din hemmakatalog (H:) som heter www. I denna kan du sedan skapa undermappar med valfria namn för olika uppgifter.
  • Skapa en ”start-sida” som heter index.html eller index.htm som ligger direkt i www-katalogen (Saknas denna kommer felmeddelande att visas när du försöker nå sidan via din webbläsare).

Adressen när du vill surfa till din hemsida: http://home.hkr.se/~dittloginnamn

Tänk på att aldrig använda mellanslag eller specialtecken som exempelvis å, ä eller ö i mapp- eller filnamn då webbservrar inte brukar vara anpassade för detta.

För att våra svenska tecken å, ä och ö ska visas korrekt på webbsidorna du skapar kan du göra på två sätt:

  1. Ange ISO 8859-1 som charset i head-elementet (webbservern är inställd på detta ) och ersätt å, ä och ö i dina texter med motsvarande entitetsnamn. På w3schools finns en lista: http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp
  2. Gör en egen inställning genom att skapa filen .htaccess och i denna ange att du vill använda UTF-8. Filen ska vara en ren textfil med nedanstående  innehåll som sparas som .htaccess och läggs i webbroten (www-mappen).

AddDefaultCharset UTF-8


Relaterat material

Film som visar hur du publicerar webbsidor med hjälp av FTP-klienten FileZilla


 

Leave a Reply