Iteration: Så går vi runt en… designprocess

Trots att det är maj månad 2011, kan ni kanske nynna på julsången Så går vi runt om ett enerissnår: Så går vi runt om ett enerissnår, enerissnår, enerissnår, så går vi runt om ett enerissnår, tidigt på måndagsmorgon. Så göra vi, när vi tvätta våra kläder, tvätta våra kläder, tvätta våra kläder, så göra [...]

Övning: CSS-boxar

I den här övningen ska du prova på att jobba lite med så kallade CSS-boxar. Det innebär att du använder div-element i din XHTML-fil och sedan placerar elementen med hjälp av en stilmall. lab-cssbox

Att komponera en webbsida

Ett dilemma du ställs inför när du gör en layout är att du oftast inte vet exakt vad användaren har för webbläsare, skärmstorlek eller inställningar på datorn. Användaren kan ju välja att visa webbläsarfönstret i hela skärmen eller minska storleken och ha två fönster öppna samtidigt. Allt det här påverkar hur din webbsida visas. I [...]

Skapa layouten med CSS

Du har redan tittat på hur man kan använda CSS för att styra utseendet på bland annat text och bild på en webbsida. Detta är inte det enda du kan använda dina stilmallar till. CSS passar också utmärkt för att bestämma var på sidan olika element ska placeras. Något man tidigare, i stor utsträckning, använde [...]

Webben – inte detsamma som en trycksak

Hur vi idag strukturerar information härstammar till stor del från de traditioner som gäller för tryckt media, såsom böcker och tidskrifter. Alla de delar som normalt ingår i en bok idag, det vill säga försättsblad, kapitelindelning och innehållsförteckning, har utvecklats sedan de första tryckta böckerna kom på 1400-talet. Läsarna av de allra första böckerna ställdes [...]

Övning: Att testa universell användbarhet

Tillgänglighetsanpassning och design för universell användbarhet leder till användarvänliga webbsidor för alla. Det är vårt antagande. Hur får vi reda på om det stämmer? Jo, genom att testa… I många utvecklingsverktyg för webbsidor finns det funktioner som kan hjälpa till att få till användbara sidor. Det finns även verktyg för att utvärdera befintliga sidor – [...]

Användbart bloggtips

På bloggen ”Användbart” publiceras varje vecka ett kapitel av boken ”Användbarhetsboken” av Tommy Sundström. Läs bloggen på: http://www.anvandbart.se/ [nytt fönster] Ett användbart bloggtips.

Talande exempel – se möjligheterna till god webbdesign

Film – Ett exempel som visar hur en blind person använder en skärmläsare. http://www.talande-webb.se/ – ”Det som är unikt med ProReader är bland annat att användaren kan få texten som läses markerad medan uppläsningen sker. Antingen ord för ord, mening för mening, eller både och.” (www.talande-webb.se, 2009-05-03) – Titta på denna hemsida och tryck på [...]

Vem är din webbläsare?

Design för skillnader i webbläsare, eller ”browser diversity”, handlar om att se till att webbplatsen fungerar i den eller de webbläsare som du vill att sidan ska kunna visas i. Webbläsarna, såsom Internet Explorer, Safari och Firefox, stödjer olika funktioner och standarder och i värsta fall fungerar inte sidan alls – trots att den fungerar [...]

Övning: stilmall för utskrifter

I den här övningen ska du prova på att skapa en speciell stilmall för utskrift av en webbsida. Här arbetar vi med olika medietyper och koncentrerar oss på ”print”. lab-utskrift