Äldre användare

Definitionen på äldre, eller seniora, användare, är att de är minst 65 år. Det är svårt att ange alltför snäva direktiv om hur en webbsida ska designas för äldre, inte minst eftersom förkunskaper och erfarenheter varierar från person till person. Lazar (2006) lyfter upp några möjliga skillnader – exempelvis att de kan ha svårt att [...]