Sammanfattning – användarcentrerad design

Den användarcentrerade utvecklingsprocessen som Lazar diskuterar består av sju steg: 1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp 2. Samla in och analysera krav (kravanalys) 3. Skapa och modifiera den konceptuella designen 4. Skapa och modifiera den fysiska designen 5. Testa användbarhet 6. Implementera och marknadsför webbplats 7. Utvärdera och förbättra webbplatsen Det är viktigt att tydligt [...]