Tag Archives: användbarhet

Iteration vs vattenfallsmodellen

Iteration handlar om att kunna gå fram och tillbaka mellan olika faser i designprocesen. För att förklara iteration, låt mig ta Vattenfallsmodellen som ett exempel på en motsats. Vattenfallsmodellen är en traditionell modell för hur ett programvaruprojekt kan organiseras. Metaforen vattenfall används för att beskriva att utvecklingen flyter på, rör sig framåt, med liten eller ingen [...]

Övning: Att testa universell användbarhet

Tillgänglighetsanpassning och design för universell användbarhet leder till användarvänliga webbsidor för alla. Det är vårt antagande. Hur får vi reda på om det stämmer? Jo, genom att testa… I många utvecklingsverktyg för webbsidor finns det funktioner som kan hjälpa till att få till användbara sidor. Det finns även verktyg för att utvärdera befintliga sidor – [...]

Användbart bloggtips

På bloggen ”Användbart” publiceras varje vecka ett kapitel av boken ”Användbarhetsboken” av Tommy Sundström. Läs bloggen på: http://www.anvandbart.se/ [nytt fönster] Ett användbart bloggtips.

World usability day

Inför World Usability Day 2006 sände TV-programmet Plus i SVT ett inslag om användbar- och användarvänlighet. Inslaget tar upp användbarhetstankar och -problem som konsumenter kan stöta på i olika användningssammanhang. Medverkar gör bland annat Niklas Andersson som är forskare och industridesigner på Designhögskolan vid Umeå Universitet och Erik Borälv som är verksam som forskare vid [...]

Fältstudie – observera faktisk användning

En fältstudie kallas det när vi går ut i naturliga miljöer, till skillnad från laboratorier där vi kan skapa artificiella miljöer, och observerar faktisk användning och/eller pratar med användare. När det gäller design av IT kan fältstudier bidra till en bättre förståelse för användningskontextens olika krav, vad folk vill använda tekniken till och hur den [...]

Användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna

Kommande blogginlägg i kategorin universell användbarhet handlar om användar-centrerad webbutveckling. Användarcentrering handlar om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna. Vi kommer i några kommande blogginlägg att ta upp frågor som berör processen, upplägget på studien och olika sätt att arbeta med att blanda in användare i designprocessen. Att designa användbara webbplatser handlar inte bara [...]

Tumregler – funktionshinder

Några tumregler hämtad ur Web Content Accesibility Guidelines for Users with Disabilities (Lazar, 2006, s. 165, översatta av Mårten & Jenny) – se listan i sin helhet på http://www.w3.org/TR/WCAG10/  Tillhandahåll en alternativ text för varje element som inte är text på hemsidan – exempelvis bilder, grafiska representationer, bildmap och knappar. Säkerställ att all information som [...]

Dåliga system – oanvändbara system

Konsulten och författaren Jonas Söderström har skrivit boken ”Jävla Skitsystem”. På World Usability dagen hösten 2010 intervjuades han i SVT:s morgonsoffa. Se klippet nedan:

Användbarhet eller mätbarhet?

Om du inte kan mäta det, kan du inte hantera det – är en vanlig fras i programutvecklingssammanhang. Mätningar krävs för att veta om kraven är uppfyllda eller inte. Mätningar kan även ge en indikation om hur bra en webbplats är, hur lång tid det tar att göra uppgifterna och hur nöjda användarna är. Frågan [...]

Ett användarcentrerat perspektiv på design

Att ha ett användarcentrerat perspektiv på design handlar om att på olika sätt blanda in användare i designprocessen – om det så är genom workshops, enkäter eller representationer. Det handlar inte nödvändigtvis om att användaren ska designa, även om det finns sådana inslag, utan om att sätta funktion och användbarhet i centrum. Användbarhet handlar om [...]