Tag Archives: användbarhetskritererier

Användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna

Kommande blogginlägg i kategorin universell användbarhet handlar om användar-centrerad webbutveckling. Användarcentrering handlar om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna. Vi kommer i några kommande blogginlägg att ta upp frågor som berör processen, upplägget på studien och olika sätt att arbeta med att blanda in användare i designprocessen. Att designa användbara webbplatser handlar inte bara [...]

Dåliga system – oanvändbara system

Konsulten och författaren Jonas Söderström har skrivit boken ”Jävla Skitsystem”. På World Usability dagen hösten 2010 intervjuades han i SVT:s morgonsoffa. Se klippet nedan:

Användbarhet eller mätbarhet?

Om du inte kan mäta det, kan du inte hantera det – är en vanlig fras i programutvecklingssammanhang. Mätningar krävs för att veta om kraven är uppfyllda eller inte. Mätningar kan även ge en indikation om hur bra en webbplats är, hur lång tid det tar att göra uppgifterna och hur nöjda användarna är. Frågan [...]