Tag Archives: brukare

Steg 2 – Kravanalys, deltagande design

Lazar (2006, s. 92) skriver att deltagande design är det bästa sättet att förstå användare och deras uppgifter. Samtidigt kan det ta för mycket tid i ett webbutvecklingsprojekt. Detta beror på hur det riggas. En fokusgrupp kan mycket väl arrangeras som en workshop där deltagarna får ge förslag och ändra på webbplatsens utseende eller föreslå [...]

Användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna

Kommande blogginlägg i kategorin universell användbarhet handlar om användar-centrerad webbutveckling. Användarcentrering handlar om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna. Vi kommer i några kommande blogginlägg att ta upp frågor som berör processen, upplägget på studien och olika sätt att arbeta med att blanda in användare i designprocessen. Att designa användbara webbplatser handlar inte bara [...]