Tag Archives: CSS

Att komponera en webbsida

Ett dilemma du ställs inför när du gör en layout är att du oftast inte vet exakt vad användaren har för webbläsare, skärmstorlek eller inställningar på datorn. Användaren kan ju välja att visa webbläsarfönstret i hela skärmen eller minska storleken och ha två fönster öppna samtidigt. Allt det här påverkar hur din webbsida visas. I [...]

Skapa layouten med CSS

Du har redan tittat på hur man kan använda CSS för att styra utseendet på bland annat text och bild på en webbsida. Detta är inte det enda du kan använda dina stilmallar till. CSS passar också utmärkt för att bestämma var på sidan olika element ska placeras. Något man tidigare, i stor utsträckning, använde [...]

Övning: stilmall för utskrifter

I den här övningen ska du prova på att skapa en speciell stilmall för utskrift av en webbsida. Här arbetar vi med olika medietyper och koncentrerar oss på ”print”. lab-utskrift

Tabeller för tabelldata

Den ursprungliga tanken med table-elementet var att presentera data i tabellform, till exempel forskningsresultat, statistik etc. Innan CSS fanns eller var så väl utbyggt, började dock webbdesigners att i stor grad använda ”osynliga” tabeller för layout av webbsidor och man stöter fortfarande på många sidor som byggts upp på detta sätt. Nu är stödet för CSS [...]

Experimentera med typsnitt!

I det här inlägget tänker jag prata lite om typografi och då speciellt val av typsnitt. När det gäller trycksaker är vi vana vid att se många olika varianter och ofta kombinerade för att skapa ett personligt uttryck. Webben ligger här en bra bit efter. Se dig omkring när du surfar så inser du snabbt [...]

Styr layouten med stilmallar

HTML skapades ursprungligen enbart för uppmärkning av innehåll, med taggar för rubriker, stycken, tabeller mm. Utseendeformateringen var tänkt att tas om hand av webbläsaren. Med tiden skapades dock speciella taggar och attribut för formatering av utseendet, till exempel font-taggen och color-attributet, och det blev allt svårare att skapa hemsidor med utseende och innehåll klart åtskilda. [...]