Steg 2 – Kravanalys, metoder (forts.)

Här följer några metoder som du kan använda för att göra en kravanalys. Uppgifts- och innehållsanalys (task analysis) handlar om att ta reda på vad användarna vill använda webbplatsen till och vad den ska ha för innehåll. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att tillhanda innehållet till webbsidan. Är det uppdragsgivaren [...]