World usability day

Inför World Usability Day 2006 sände TV-programmet Plus i SVT ett inslag om användbar- och användarvänlighet. Inslaget tar upp användbarhetstankar och -problem som konsumenter kan stöta på i olika användningssammanhang. Medverkar gör bland annat Niklas Andersson som är forskare och industridesigner på Designhögskolan vid Umeå Universitet och Erik Borälv som är verksam som forskare vid [...]