Fältstudie – observera faktisk användning

En fältstudie kallas det när vi går ut i naturliga miljöer, till skillnad från laboratorier där vi kan skapa artificiella miljöer, och observerar faktisk användning och/eller pratar med användare. När det gäller design av IT kan fältstudier bidra till en bättre förståelse för användningskontextens olika krav, vad folk vill använda tekniken till och hur den [...]