Tillgänglighet skapas genom design

”Web accessibility does not happen by accident. Rahter, accessibility happens by design, when Web pages are specifically designed to be usable by people with assistive technology.” (Lazar, 2006, s. 166). Kärnan i ovanstående citat är att det krävs designarbete för att uppnå tillgänglighet. Det gäller att vara medveten om att det finns användare som behöver [...]