Bilder på webben

Bilder av alla slag förekommer på olika sätt på webben och man hittar dem dels som bakgrundsbilder, dels som en del av innehållet på en webbsida. Det är enkelt att publicera bilder på webben, kanske till och med lite väl enkelt ibland. Ofta hittar man webbsidor där bild och text inte verkar ha med varandra [...]