Steg 2 – kravanalys, intervjuer (forts.)

Att intervjua framtida användare är ofta ett bra sätt att få fram information om användningssituationen. Intervjuer kan utföras på många olika sätt – genom öppna eller slutna frågor; med bandspelare och utan; ha en struktur som är samma under alla intervjuer, eller en mer flexibel situationsbunden struktur. Alla intervjuer är strukturerade – men på olika [...]