Tag Archives: kravanalys

Steg 2 – Kravanalys, metoder (forts.)

Här följer några metoder som du kan använda för att göra en kravanalys. Uppgifts- och innehållsanalys (task analysis) handlar om att ta reda på vad användarna vill använda webbplatsen till och vad den ska ha för innehåll. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att tillhanda innehållet till webbsidan. Är det uppdragsgivaren [...]

Steg 2 – Kravanalys

Steg 2. Samla in och analysera krav (kravanalys) – Vilka krav ställs på webbplatsen. Vem kommer att använda den? Vilka webbläsare använder de? Vilken uppkopplingshastighet har de? Vad vill de använda webbsidan till? Ett Hunt statement är en kortfattat beskrivning av vad det är du är ute efter när du gör din analys. På svenska [...]