Ett användarcentrerat perspektiv på design

Att ha ett användarcentrerat perspektiv på design handlar om att på olika sätt blanda in användare i designprocessen – om det så är genom workshops, enkäter eller representationer. Det handlar inte nödvändigtvis om att användaren ska designa, även om det finns sådana inslag, utan om att sätta funktion och användbarhet i centrum. Användbarhet handlar om [...]