Tag Archives: stilmall

Skapa layouten med CSS

Du har redan tittat på hur man kan använda CSS för att styra utseendet på bland annat text och bild på en webbsida. Detta är inte det enda du kan använda dina stilmallar till. CSS passar också utmärkt för att bestämma var på sidan olika element ska placeras. Något man tidigare, i stor utsträckning, använde [...]

Övning: stilmall för utskrifter

I den här övningen ska du prova på att skapa en speciell stilmall för utskrift av en webbsida. Här arbetar vi med olika medietyper och koncentrerar oss på ”print”. lab-utskrift

Styr layouten med stilmallar

HTML skapades ursprungligen enbart för uppmärkning av innehåll, med taggar för rubriker, stycken, tabeller mm. Utseendeformateringen var tänkt att tas om hand av webbläsaren. Med tiden skapades dock speciella taggar och attribut för formatering av utseendet, till exempel font-taggen och color-attributet, och det blev allt svårare att skapa hemsidor med utseende och innehåll klart åtskilda. [...]