Tag Archives: Universell användbarhet

Steg 1 – Syfte och målgrupp

Steg 1. Definiera webbplatsens syfte och målgrupp – Det är viktigt att vara tydlig med webbplatsens syfte och vem den riktar sig till, målgruppen. Har användarna något som förenar dem? Vilken ålder? Något gemensamt intresse? Att definiera målgruppen i steg ett gör att du får en bild av vilka användare du ska ta reda på mer [...]

Övning: Att testa universell användbarhet

Tillgänglighetsanpassning och design för universell användbarhet leder till användarvänliga webbsidor för alla. Det är vårt antagande. Hur får vi reda på om det stämmer? Jo, genom att testa… I många utvecklingsverktyg för webbsidor finns det funktioner som kan hjälpa till att få till användbara sidor. Det finns även verktyg för att utvärdera befintliga sidor – [...]

Tillgänglighet skapas genom design

”Web accessibility does not happen by accident. Rahter, accessibility happens by design, when Web pages are specifically designed to be usable by people with assistive technology.” (Lazar, 2006, s. 166). Kärnan i ovanstående citat är att det krävs designarbete för att uppnå tillgänglighet. Det gäller att vara medveten om att det finns användare som behöver [...]

Tillgänglig tillgänglighet – användbarhet för alla

Ett viktigt område i dagens samhälle är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att alla medborgare ska ha tillgång till publika platser, resa och kunna komma i kontakt med myndigheter på lika villkor. En viktig del av dagens webbutveckling är tillgänglighetsanpassning, eller universell användbarhet (universal usability, se Lazar, 2006 s. 159). Det handlar dels om att göra [...]

Tumregler – funktionshinder

Några tumregler hämtad ur Web Content Accesibility Guidelines for Users with Disabilities (Lazar, 2006, s. 165, översatta av Mårten & Jenny) – se listan i sin helhet på http://www.w3.org/TR/WCAG10/  Tillhandahåll en alternativ text för varje element som inte är text på hemsidan – exempelvis bilder, grafiska representationer, bildmap och knappar. Säkerställ att all information som [...]

Kategorier i kursbloggen

Som ni kanske har märkt är inläggen i kursbloggen är kategoriserade i enlighet med de delar som kursen består av. För att se inlägg under en viss kategori – välj kategori i listan under kalendern i bloggen, eller lägg bokmärke till följande länkar: Form och funktion på webben: http://im1.studentserver.se/bloggvt11/?cat=3 Universell användbarhet: http://im1.studentserver.se/bloggvt11/?cat=8 Övningar: http://im1.studentserver.se/bloggvt11/?cat=5 Tips: http://im1.studentserver.se/bloggvt11/?cat=7   Hoppas att [...]