Tag Archives: webbdesign

Att komponera en webbsida

Ett dilemma du ställs inför när du gör en layout är att du oftast inte vet exakt vad användaren har för webbläsare, skärmstorlek eller inställningar på datorn. Användaren kan ju välja att visa webbläsarfönstret i hela skärmen eller minska storleken och ha två fönster öppna samtidigt. Allt det här påverkar hur din webbsida visas. I [...]

Skapa layouten med CSS

Du har redan tittat på hur man kan använda CSS för att styra utseendet på bland annat text och bild på en webbsida. Detta är inte det enda du kan använda dina stilmallar till. CSS passar också utmärkt för att bestämma var på sidan olika element ska placeras. Något man tidigare, i stor utsträckning, använde [...]

Webben – inte detsamma som en trycksak

Hur vi idag strukturerar information härstammar till stor del från de traditioner som gäller för tryckt media, såsom böcker och tidskrifter. Alla de delar som normalt ingår i en bok idag, det vill säga försättsblad, kapitelindelning och innehållsförteckning, har utvecklats sedan de första tryckta böckerna kom på 1400-talet. Läsarna av de allra första böckerna ställdes [...]

Tillgänglighet skapas genom design

”Web accessibility does not happen by accident. Rahter, accessibility happens by design, when Web pages are specifically designed to be usable by people with assistive technology.” (Lazar, 2006, s. 166). Kärnan i ovanstående citat är att det krävs designarbete för att uppnå tillgänglighet. Det gäller att vara medveten om att det finns användare som behöver [...]

Användarcentrerad webbutveckling som drivs av brukare i tankarna

Kommande blogginlägg i kategorin universell användbarhet handlar om användar-centrerad webbutveckling. Användarcentrering handlar om att utveckla med de framtida brukarna i tankarna. Vi kommer i några kommande blogginlägg att ta upp frågor som berör processen, upplägget på studien och olika sätt att arbeta med att blanda in användare i designprocessen. Att designa användbara webbplatser handlar inte bara [...]

Webbsidans anatomi

En webbsida innehåller alltid följande element, oavsett vilken version av HTML elller XHTML man använder: En tidigare student använde sig av metaforen människokroppen för att komma ihåg hur det hänger ihop. Längst upp finns huvudet och under detta kroppen. Vi har alltid bara ett huvud och en kropp och i kroppen kan vi sedan ha [...]